Vana kirjakeele teemaline kõnekoosolek

16.02.2012 Eesti Keele Instituudis

Kai Tafenau “Vana kirjakeele allikatest Ajalooarhiivis”
Kristel Ress “17. sajandi saksa-eesti sõnaraamatute uurimise eripärast”
Annika Kilgi “Passiivist ja impersonaalist esimestes eesti piiblitõlgetes”