Keel on teekond: Diakroonilise ja sünkroonilise keelekäsitluse piirimail

17.02.2017 Tallinna Ülikoolis

Konverents oli pühendatud varalahkunud keeleteadlase
Katre Õimu (25. VIII 1970 – 20. VII 2016)

mälestusele. Ettekanded haakusid Katre Õimu tegevusvaldkonade ja uurimisteemadega: kognitiivne lingvistika ja fraseoloogia, morfosüntaks ja sõnaloome, semantika ja korpuslingvistika, eestikeelse teksti automaatse analüüsi vahendite arendamine.

Konverentsi kava ja koduleht on veebiaadressil www.folklore.ee/rl/fo/konve/2017/keel/