Keeltest, kohanemisest ja hoiakutest

31.05.2011 Tartu Ülikooli aud-s 139

Kadri Sõrmus “Uusimmigrantõpilaste kohanemine Eesti koolis”
Helena Sulkala “Lõuna-Eesti koolilaste keelehoiakuist”
Kadri Koreinik “Keeleideoloogiatest ja oma keelest”

vt Keel ja Kirjandus 2011, nr 12, lk 954-956