Leksikaalsetest suhetest

15.11.2012 Eesti Keele Instituudi väikeses saalis

Margit Langemets “Semantilised tüübid keelekasutuses ja sõnaraamatus”
Heili Orav “Eesti Wordneti leksikaalne teadmus”
Asta Õim “Mõiste kaudu tähenduseni”