Keeletoimetajate elukutsepäev

7.02.2014 Tartu Ülikoolis

Üritust korraldas Eesti Keeletoimetajate Liit koostöös Emakeele Seltsiga.

Avasõnad
Annika Kilgi: toimetamise juured
Mihkel Mõisnik: kirjastuse vaade
Helen Kõrgesaar: vabakutselise vaade
Mari-Liis Müürsepp ja Maarja Valk: tulevase keeletoimetaja vaade
Jaanus Vaiksoo: autori vaade
Arutelu