XLVI J. V. Veski päev teemal “Eesti keel ja erivajadustega keelekasutaja”

27.06.2013 Tartu ülikooli peahoones senati saalis

Urmas Sutrop “Missugused on keeleliste erivajadustega inimeste rühmad?”
Karl Karlep “Kõnepuuete olemus ja avaldumine”
Marika Padrik “Kui laps õpib emakeelt nagu võõrkeelt…”
Ingrid Rummo “Düspraksia – kõnetu inimene suhtluses”
Meelis Mihkla “Subtiitrite helindamine – kas, kuidas, kellele ja miks?”

Konverentsi järel asetatati lilled akadeemik J. V. Veski kalmule.