XLVIII J. V. Veski päev teemal “Eesti keelevara digiajastul”

27.06.2015 Tartu Ülikooli peahoones Veski auditooriumis

Avasõna. Helle Metslang
Ettekanded:
Kadri Vare “Keeleressurssidest Eesti Keeleressursside Keskuses ja keeletehnoloogia saavutustest riikliku programmi raames”
Heiki-Jaan Kaalep “Morfoloogiline analüüs kui tehniline ülesanne”
Kadri Muischnek “Automaatne süntaksianalüüs ja analüsaatori veebiliides”
Kadri Sõrmus ja Siim Karnö “Emakeeleõppija korpus EMMA ja mõnda, mis seal sees leida on”
Margit Langemets “EKI keelevara ja moodne aeg”
Kristian Kankainen “EKI e-keelenõust”
Liis Ermus “EMSUKA heliarhiivi digitaalsed võimalused”

Konverentsi järel asetati lilled akadeemik J. V. Veski kalmule.