Kõnekoosolek “Kõnekas aeg”

28.08.2015 laulupeomuuseumis (Jaama 14, Tartu)

Helle Metslang, Külli Habicht, Karl Pajusalu “Küsipartiklite arengutest Läänemere areaalis”
Renate Pajusalu, Maret Kaska, Birute Klaas-Lang, Karl Pajusalu, Anu Treikelder, Virve-Anneli Vihman “Palved ja küsimused eesti, leedu, prantsuse, soome ja vene keeles”
Miina Norvik “Oleviku kaudu minevikust tulevikku”

Kõnekoosolekuga tähistati prof Helle Metslangi 65 aasta juubelit.