Aastakoosolek 25.03 kell 12 Tallinnas

Emakeele Seltsi aastakoosolek reedel, 25. märtsil kell 12 TLÜ-s Tallinna saalis (M-218).

Päevakord:

Avasõnad
Akadeemiline ettekanne. Tiina Laansalu “Kuidas kohanimed rändavad”
Revisjonikomisjoni aruanne 2021. aasta kohta
Tegevusaruanne 2021. aasta kohta
Hääletuskomisjoni valimine
Liikmeks oleku küsimused (auliikmete valimine, uute liikmete kinnitamine)
Keeletoimkonna vanema korraline valimine
Revisjonikomisjoni valimine
Tõstatuvat

Tänavu oodatakse liikmeks soovijate avaldusi 22. märtsiks. Digiallkirjadega avaldusi ootame e-posti aadressil killu.mei@emakeeleselts.ee, paberavaldused võtab TLÜ-s vastu Reili Argus.

Aastakoosoleku jälgimiseks Zoomi vahendusel:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95578105784
Meeting ID: 955 7810 5784

Volikiri